Dây chuyền sản xuất

Băng tải gạch

Băng tải gạch


Băng tải gạch là sản phẩm làm nhiệm vụ vận chuyển nguyên liệu, hoặc thành phẩm, nó giúp kết nối các bộ phận máy móc của dây chuyền sản xuất lại với nhau tạo thành một hệ thống.

Với hệ thống con lăn được chế tạo có độ cứng cao, tránh mài mòn tốt nhất, băng tải nhựa là loại chuyên dụng phục vụ cho dây chuyền sản xuất gạch.