Dây chuyền sản xuất

Tủ điện điều khiển

Tủ điện điều khiển


Tủ điện điều khiển bao gồm tất cả các cấu kiện điều khiển của hệ thống dây chuyền, giúp người vận hành thực hiện các thao tác từ đầu đến cuối sản xuất gạch.

Hệ thống điều khiển được thiết kế với tiêu chí đơn giản và dể sử dụng nhất.

Các thiết bị điện tử đều được nhập khẩu với độ bền cao và khả năng làm việc tốt nhất trong nhiều giờ vận hành.