Cơ khí chế tạo

Tiện, phay, bào cơ

Tiện, phay, bào cơ

Trang thiết bị máy móc tại Dương Hải được đầu tư hơn 20 máy, thực hiện phục vụ tiện phôi, bào rảnh, sọc then, sọc bao hình, khoan lỗ, các công tác thực hiện cho chế tạo máy, gia công các chi tiết như:
  • Cơ khí chế tạo máy công, nông nghiệp
  • Phục hồi các thiết bị cơ giới
  • Sản xuất cơ khí theo yêu cầu
  • Mua bán các thiết bị máy móc công nghiệp
  • Bánh răng thẳng
  • Bánh răng côn
  • Trục vis, bánh vis, hộp số giảm tốc….
  • Mài mặt phẳng