Cơ khí chế tạo

Nhiệt luyện

Nhiệt luyện

Bộ phận nhiệt luyệt được đầu tư trang thiết bị tiên tiến nhất, tự động hoàn toàn, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, từ khâu nhiệt luyện cao tầng, ram ủ sản phẩm, tôi luyện theo độ cứng yêu cầu.

Các sản phẩm nhiệt luyện luôn tuân thủ theo quy trình của Dương Hải một cách nghiêm ngặc nhất nhằm đáp ứng nhu cầu sức bền của vật liệu một cách tốt nhất.

Công nghệ trui cao tầng kết hợp với thấm Nitơ dạng lỏng là một bước chuyển hóa nhiệt luyện của chúng tôi.