Cơ khí chế tạo

Thiết kế kỹ thuật

Thiết kế kỹ thuật

Chúng tôi luôn hỗ trợ quý khách hàng một cách tối đa nhất, khi khách hàng có nhu cầu thiết kế chế tạo, chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn trao đổi giúp khách hàng nâng cao công suất của dây chuyền và góp phần tạo sự bền vững cho Quý khách hàng khi đến với bộ phận thiết kế Kỹ Thuật.

Chúng tôi chuyên sâu trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy, sữa chữa và thi công cho rất nhiều công trình, chúng tôi sẽ phục vụ quý khách hàng với kinh nghiệm và trách nhiệm giúp quý khách hàng có được công nghệ tiên tiến một cách tốt nhất.